Chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng

 

1. Mục đích thu thập thông tin người tiêu dùng

Cung cấp sản phẩm cho khách hàng và quản lý

Sử dụng thông tin cá nhân khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Cung cấp các dịch vụ đến người tiêu dùng:

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và công ty

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng

Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng

Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng tại công ty

Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được chúng tôi lưu trữ trên hệ thống trong thời gian công ty hoạt động, nếu quý khách hàng không muốn nhận bất kỳ thông tin từ chúng tôi vui lòng liên hệ để hủy bỏ, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn khỏi hệ thống.